Vi som är Marsagård heter Per, Charlotte och Hilma Agrell. Vi har en avelsbesättning med Simmentalkor, mjölkkor, ungdjur samt uppfödning av ungnöt till slakt. Vår djurproduktion är belägen i Tvååker, men vår vall och betes produktion är utspridda runt omkring oss.
 
I gårdens ägo finns 56 hektar. Vi arrenderar, sköter och bytar även mark med andra bönder. Totalt uppgår Åker arealen i ca 100 hektar, sen betar vi ca 74 hektar.
 
Vi kör allt grovfoder i rundbalar. I princip bara ensilage, och lite helsäd.
All spannmål köps in vid avlastning, och lagras i vårat lager på kvarnen
.

Vi är inte som alla andra